2020-01-30

2020-01-30. Transportstyrelsen har idag reviderat sina rekommendationer och hänvisar nu till EASA:s rekommendationer.
EASA:s information finns HÄR.

___________________________________________________________________________________

2020-01-22: Vi är i dialog med Transportstyrelsen då vi blivit varse om att de uppdaterat sina rekommendationer avseende det iranska och irakiska luftrummet. Nytt är att Transportstyrelsen har öppnat för flygningar i så kallade säkra korridorerna över Irak. När det gäller Iran söker de ytterligare information från de iranska myndigheterna eftersom de ännu bedömer läget som oklart.
SRF:s bedömning är att vi fortsättningsvis kan hänvisa till EASAs rekommendationer samt att medlemmar skall hålla sig informerade om flygbolagens flygrutter över de aktuella områdena.

Vi har säkrat att SRF får omedelbar information så fort Transportstyrelsen ändrar rekommendationer.
Läs Transportstyrelsens senaste rekommendation: Transportstyrelsens beslut gällande flygning i Irans och Iraks luftrum.

—————————————————————————————————————————

Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, EASA, publicerade 2020-01-17 nya rekommendationer för flygtrafik över Iranskt luftrum. I korthet innebär det att man avråder för flygningar under 25 000 fot (ca 7.800 meter) som är en bit under marschhöjd för större flygplanstyper.

SRF bedömer att det idag INTE föreligger någon avrådan för flygningar över denna höjd i iransk luftrum. Kunden kan alltså inte, med hänvisning till omständigheterna, kräva kostnadsfri avbokning.

Men vi rekommenderar medlemmar att höra med flygbolagen om vilken flyghöjd de opererar över Iran för de aktuella flygningarna.

EASA:s information finns HÄR.

————————————————————————————————————————–
Sedan 2020-01-10 har Transportstyrelsen gått ut med rekommendationer till flygbolag att undvika luftrummet över Iran och Irak. Observera att dylika rekommendationer inte innebär flygförbud. Vissa flygbolag har valt att fortsätta flyga över det aktuella området.

Paketreselagen stipulerar att kunden har rätt att avboka sin resa om den inte kan genomföras på grund av extraordinära omständigheter på destinationen eller på vägen till destinationen. Reseföretaget bör kontakta respektive flygbolag beträffande flygrutt och därefter fatta beslut huruvida kunden har rätt att avboka. Vid köp av enbart flygbiljett gäller inte paketreselagen och resenären får vända sig direkt till flygbolaget.

Vi återkommer så snart ny information finns tillgänglig.

2020-01-13