2020-07-14

BRA avser komma igång med flygningar till hösten men tidtabell och destinationer avviker från tidigare. Därför har BRA ställt in samtliga flygningar även om trafiken kommer igång och alla bokade biljetter läggs som ’vilande’. Läs mer om detta, årskort, rekonstruktionen etc i BRA:s agentinformation – se HÄR