2021-02-24

YrkesAkademin Yrkeshögskola (YA), som bland annat bedriver TRAC-utbildning, har för avsikt att ansöka om statsbidrag för att kunna erbjuda kostnadsfria, korta utbildningar som vänder sig till resenäringen. Som underlag för dessa ansökningar vill YA gärna ha dina synpunkter och önskar att så många som möjligt besvarar denna enkät: Enkät Yh korta kurser

Läs mer om korta utbildningarna: Beskrivning Yh 2021-02-22