2019-11-11

Bättre resa hållbart än inte alls”, var rubriken på en välbesökt paneldiskussion under Travel News Market 7 november. Resor och turism är en viktig inkomstkälla som ger jobb och skapar tillväxt – inte minst i många utvecklingsländer, men även i Sverige. Syftet var att visa på hur viktigt det är med en bred och nyanserad debatt genom att fokusera på FN:s hållbarhetsmål och turismens positiva inverkan. Vi löser inte klimatfrågan enbart genom att sluta flyga.
Deltagare i panelen var: 
Carl Bergkvist, näringspolitisk expert, Stockholms Handelskammare
Anna Kiefer, hållbarhetsexpert, TUI
Nils Paul, näringspolitisk expert, Svenska Flygbranschen,
Moderatorer: Paulina Modlitba och Viggo Cavling, chefredaktör, Travel News

Panelen var ett samarrangemang mellan SRF, IATA och Svenska Flygbranschen.