2018-10-12

Många agenter väntar på att få tillbaka pengar efter Malev-konkursen och domslutet tidigare i år. Enligt ny information från ECTAA, den europeiska resebyråföreningen, som också är de som fört agenternas talan, förde IATA pengarna från agenternas olika BSP:er över till ett separat och skyddat konto (Escrow) redan i samband med Malevs konkurs 2012. Det betyder att det är administrativt krångligt att nu räkna om de olika anspråken i förhållande till olika valutakurser som gällde när kontot upprättades och i förhållande till den 72%-iga domen. Advokatavgifterna ska avräknas först och sedan kan man börja med återbetalningen till agenterna, något som förväntas kunna ske under november månad.

Läs mer om beslutet som publicerades i augusti 2018 här