2020-05-14

Som vi tidigare kommunicerat så har regeringen gett Kammarkollegiet i uppdrag att informera om, och under vilka villkor, vouchers och liknande värdebevis kan omfattas av en ställd resegaranti. SRF gick omedelbart ut med ett pressmeddelande där vi tydligt deklarerade att detta inte löser resebranschens kris. Sedan dess har vi varit i dialog med Kammarkollegiet och Finansdepartementet. Vi kan dessvärre konstatera att det för tillfället inte finns några konkreta planer hos den svenska regeringen att i närtid presentera ytterligare åtgärder för att hjälpa svensk resenäring. Läs mer HÄR.