2020-04-01

2020-04-01: Vissa IATA-agenter, som har större refunds än sales, har inte fått insättning på sina konton, vilket skulle ha skett senast idag 1 april. Orsaken är med största sannolikhet att era kontouppgifter måste uppdateras i Customer Portal, trots att IATA tidigare meddelat att detta inte var nödvändigt för agenter med direct debit. Detta visade sig vara fel information från IATA. Logga in i portalen, fyll i formuläret ”Agent Bank Details. Läs mer på FAQ.
2020-03-31:
Vi uppmanar samtliga IATA-agenter att uppdatera sina kontouppgifter i IATA Customer Portal. I normala fall ska agenter med ’direct debit’ inte behöva skicka sina kontouppgifter, vilket IATA tydliggjorde i sitt utskick från 17 mars. MEN vi har blivit varse om att IATA kräver uppdatering av konton ändå och vi rekommenderar därför samtliga IATA-agenter gör detta snarast möjligt. Logga in i portalen, fyll i formuläret ”Agent Bank Details”. Sök på: IATA Customer Portal, Accreditation & Changes, klicka på ”Go to Services” och ”Change of Bank Account Details”