2021-03-29

2021-03-29:
Med anledning av säkerhetsläget uppmanar UD samtliga svenskar som befinner sig i Myanmar att lämna landet. Beslutet gäller tills vidare.

 

2021-02-01:
UD har idag beslutat om avrådan från alla resor till Myanmar med anledning av säkerhetsläget. Beslutet gäller tills vidare.