2019-06-04

Med anledning av det förbättrade säkerhetsläget avråder inte längre UD från resor till Sri Lanka.