2020-03-13

Regeringen har nu uppmanat svenskar att noga överväga om de ska resa. Med anledning härav kan ett stort antal svenskar som har resor inbokade inom de närmaste månaderna förväntas avboka sina resor.

Enligt paketreselagen har en resenär rätt att kostnadsfritt avboka en paketresa om det på grund av extraordinära och oundvikliga förhållanden på resmålet är farligt eller inte tillrådligt att resa. SRF menar att en generell uppmaning som den som regeringen nu gått ut med inte kan jämställas med en avrådan från UD att resa till en visst utpekat område. Resenärer som väljer att avboka sina resor får därför avboka sin resa enligt paketresearrangörens villkor, vilket i normalfallet innebär en avbokningsavgift.

I en exceptionell situation som nu rådande måste givetvis alla hjälpa till att mildra skadorna. Att arrangörer inte återbetalar pengar till resenärer i dessa fall handlar inte om att arrangörerna vill göra vinst. De pengar som resenären betalat för resan har arrangören i sin tur betalat till underleverantörer som flygbolag och hotell. Det finns ingen lagstiftning som ålägger dessa företag att återbetala pengar till arrangören och de flesta flygbolag och hotell väljer också att inte återbetala. Om researrangörer skulle åläggas att återbetala hela priset till resenärer, som i enlighet med uppmaningen från regeringen, väljer att avboka, så är det således arrangören som får stå för hela kostnaden. Denna skada täcks normalt sett inte av någon försäkring.

Eftersom kunder i allmänhet inte vill boka några nya resor just nu så får arrangören inte heller in några nya pengar. Läget för landets reseföretag är redan mycket bekymmersamt och efter regeringens uttalande kommer det med största sannolikhet att bli värre. Om inte regeringen snarast beslutar om stödåtgärder riktade mot reseföretag, kan den rådande situationen och regeringens uttalande få katastrofala följder för en hel bransch. SRF menar att den rådande situationen inte förutsågs när man antog paketresedirektivet som ligger till grund för vår svenska paketreselag. Paketreselagen är därför inte avsedd för denna typ av situationer. Att tillämpa lagen fullt ut och låta arrangörer stå för hela notan är orimligt och skulle få förödande konsekvenser.
Från SRF:s sida uppmanar vi därför våra medlemmar att inte återbetala några pengar till resenärer i andra fall än när underleverantörer återbetalar. Det handlar om ren och skär överlevnad!

Eftersom regeringen nu uppmanar svenskar att inte resa, utgår SRF från att staten även skjuter till pengar för att ersätta de resenärer som följer uppmaningen och avbokar sin resa istället för att låta resebranschen stå för hela kostnaden. Företagen inom denna bransch utgörs till stor utsträckning av små och medelstora företag.