2019-06-04 10.00-14.30

Styrelsen träffas för att diskutera aktuella medlemsfrågor, ekonomi, verksamhetsplanering framåt m.m.

Har du som medlem någon fråga som du tycker bör diskuteras – meddela oss på SRF senast den 3 juni!