2018-06-30

Observera att de nya villkoren ska börja tillämpas av SRF-medlemmar senast den 1 augusti för alla resor som bokas från detta datum.

De allmänna villkoren ska kompletteras med arrangörens egna särskilda villkor som inte får strida mot de allmänna villkoren eller annan tvingande lag.

De resor som bokats i enlighet med de gamla villkoren ska också bedömas enligt dessa ända tills dess att resan är avslutad, även om detta sker långt fram i tiden.

HÄR finns SRF:s allmänna villkor att ladda ned i Word- format.