2022-11-21

Som ett led i vår verksamhet undersöker SRF nöjdheten med vår medlemsservice bland medlemsföretagen. Undersökningen genomförs vartannat år. Resultatet som avser hösten 2022 kan du läsa om HÄR

Vi påminner om SRF:s uppdaterade logotyp som infördes våren 2022. Nedladdning av olika versioner finns under Medlemssidorna under Dokumentbanken.