2020-03-12

2020-03-12: USA har nu förbjudit inresa från stora delar av Europa. Förbudet gäller för personer som under de senaste 14 dagarna, innan inresa i USA vistats i vissa delar av Europa. Förbudet omfattar resor från Schengenområdet och övriga länder i Schengensamarbetet och gäller i 30 dagar.
Att en resenär inte beviljas inresa i ett land är inte arrangörens ansvar. Det föreligger i dessa fall inte något fel i paketresa och resenär som väljer att avboka har inte rätt till återbetalning, förutom i de fall då underleverantörer, t.ex. flygbolag och hotell, återbetalar till arrangören. Om den flygning som ingår i paketresan ställs in, kan resan genomföras med ett annat flygbolag. Om det inte är möjligt att hitta en ersättningsbiljett får resan ställas in och återbetalning ska ske. För att mildra skadan för alla inblandade kan berörda resenärer i samråd med sin arrangör försöka hitta en ersättningsresa eller, om möjligt, skjuta på resan till ett senare tillfälle.

Återbetalning till resenär
Enligt paketreselagen ska återbetalning till resenärer ske så fort som möjligt dock senast inom 14 dagar från det att resenären har hävt avtalet och har rätt till återbetalning eller om arrangören ställer in resan på grund av att den inte kan genomföras. I den situation som nu föreligger är det för vissa arrangörer omöjligt att hålla denna tidsfrist. Alla arrangörer går just nu på knäna och försöker genomföra de resor som går att genomföra, boka om de resenärer som kan och vill osv. En mycket stor del av arrangörernas tid läggs just nu dessutom på att tala med oroliga resenärer som köpt resor. SRF menar att resenärer och myndigheter därför i denna extraordinära situation måste ha överseende med att betalningar i vissa fall kommer att genomföras senare än den i lagen föreskrivna 14-dagarsfristen.

Mer information om corona och olika scenarier hittar du på vår FAQ-sida – HÄR