2021-11-18 10.00-11.00

SRF kommer att hålla en extra föreningsstämma den 18 november 2021, kl. 10.00, för att besluta om avgifter för 2022. Stämman sker via Teams. Notera datum och tid redan nu. Medlemmar är välkomna att delta. Vi återkommer lite längre fram med anmälningslänk.