2021-11-18 10.00-11.00

SRF kommer att hålla en extra föreningsstämma den 18 november 2021, kl. 10.00, för att besluta om avgifter för 2022. Stämman sker via Teams. Medlemmar är välkomna att delta. Anmälan sker via denna LÄNK, senast onsdag 17 november, kl. 12.00.