2020-04-10

Enligt uppgift från ECTAA samt IATA, sent fredagskväll, så är nu BRA avstängda från BSP, vilket innebär att inga återbetalningar kan göras i BSP-systemet. Om agenten har betalningar till BRA som dras 14 april, så ska dessa tas bort ur redovisningen. I övrigt hänvisar vi till vår tidigare information om BRA:s rekonstruktion – se HÄR.