Hem / Fakta & juridik / FAQ om IATA, BSP, flygbolag med anledning av corona

FAQ om IATA, BSP med anledning av corona

Här hittar du frågor och svar som är relaterat till IATA, BSP och flygbolag

2020-05-15: IATA ”Covid-19 agent toolkit”
Innehåller: Fraud prevention, Processing of refunds and reissues, BSP Payment and Management, ADM Management – ADMUG_COVID-19_Agent_Toolkit_v.1.
Observera informationen om bankuppgifterna. Agenter i Norden måste meddela IATA sina bankuppgifter vilket gör att det tar några extra dagar innan resebyrån får in pengarna på kontot när det gäller återbetalningar.

Lista på flygbolag om hantering av återbetalning. Den är på intet vis fullständig och ändras hela tiden. Har ni information om flygbolag som inte finns med, så uppskattar vi om ni kan maila den till info@srf-org.se. Observera att informationen behöver vara av ’officiell’ karaktär, t.ex. sådant som skickats ut via deras agentsidor. Listan hittar du här: Airlines policies on refunds 2020-07-06

2020-04-22: Travelport har publicerat en lista med ”a selection of airline policy changes”

Kontaktlista till flygbolag från Amadeus: COVID-19-Latest-Airline-policy-and-information-updates 2020-03-30

2020-07-14: BRA agentinformation. BRA avser komma igång med flygningar till hösten men tidtabell och destinationer avviker från tidigare. Därför har BRA ställt in samtliga flygningar även om trafiken kommer igång och alla bokade biljetter läggs som ’vilande’. Läs mer om detta, årskort, rekonstruktionen etc – se HÄR

2020-04-17: BRA och eventuella betalningar via BSP. Om någon agent fått en registrering av en s.k. ’risk event’, så ska ni kontakt IATA Customer Service. Anledningen är att IATA mottog information om BRA:s rekonstruktion 9 april men information skickades ut via BSP Link först 13 april, vilket dessutom var en röd dag (bank holiday). Genom att kontakta Customer Service tas agentens ’prickning’ bort. 

2020-04-09 (kl. 21.24): BRA avstängd från BSP. Enligt uppgift från ECTAA samt IATA är nu BRA avstängda från BSP, vilket innebär att inga återbetalningar kan göras i BSP-systemet. Om agenten har betalningar till BRA som dras 14 april, så ska dessa tas bort ur redovisningen. I övrigt hänvisar vi till informationen nedan om BRA:s rekonstruktion.

2020-04-07: BRA har inlett rekonstruktion
Flygbolaget BRA har inlett en företagsrekonstruktion. Företagsrekonstruktion är en process för företag med betalningssvårigheter som genom rekonstruktionen ges möjlighet att under en viss period vidta åtgärder för att rädda verksamheten. Företaget är under tiden som rekonstruktionen pågår skyddad mot utmätning och konkurs. Rekonstruktionen pågår under tre månader och kan därefter förlängas med tre månader i taget i upp till ett år. När tingsrätten beviljar företagsrekonstruktion förordnas en rekonstruktör. Rekonstruktörens uppdrag är att undersöka om verksamheten kan drivas vidare samt att försöka få till stånd en ekonomisk överenskommelse med företagets fordringsägare. Ett företag som är under rekonstruktion får inte betala några gamla skulder.

Vanligtvis försöker rekonstruktören träffa en s.k. ackordsuppgörelse med fordringsägarna. För att detta ska vara möjligt krävs att tillräckligt många av fordringsägarna godkänner detta. Vid ett 75 procentigt ackord, dvs att skulderna sätts ned till 25 %, krävs att 75 % av fordringsägarna såväl till antal som belopp, godkänner detta. Det är inte ovanligt att mindre skulder, t.ex. understigande 5.000 kr, undantas från ackordet och betalas.

På sin hemsida informerar flygbolaget om att alla flygningar fr.o.m. den 6 april och tills vidare är ”pausade”. Vidare anges att köpta biljetter ligger kvar på samma bokningsnummer och kommer att finnas tillgänglig när flygbolaget återupptar verksamheten, vilket kan antas ske efter sommaren. Om ett flygbolag ställer in en flygning har flygbolaget en skyldighet att inom sju dagar återbetala hela det pris som resenären har betalat. Att BRA pausat alla flygningar tills vidare och anger att de avser att på nytt starta upp efter sommaren, innebär att alla flygningar fram till i vart fall i dagsläget den 31 juli får anses vara inställda. Alla resebyråer och resenärer som har fordringar mot BRA för inställda flyg bör därför omgående underrätta rekonstruktören om sin fordran.

Resebyråer /arrangörer som har sålt flygbiljetter med BRA, bör omgående informera sina kunder om att flygningarna är inställda. Vidare bör kunderna informeras om att resebyrån/arrangören för kundens räkning kommer att bevaka kundens fordran på återbetalning hos flygbolaget.
Bevakning av fordran görs enklast genom att ett mail skickas till kundrelationer@flygbra.se. Som ämne bör anges ”Bevakning av fordran i rekonstruktion”.

Följande text kan användas: Eftersom BRA ställt in samtliga flygningar under tiden fram till i vart fall 31 juli 2020 får vi härmed för våra kunders räkning begära återbetalning av hela biljettpriset enligt EU-förordning 261/2004 på grund av inställt flyg. Av bifogad förteckning framgår biljettnummer och pris. Om ni behöver ytterligare uppgifter är ni välkomna att kontakta oss.

Om det endast rör sig om ett fåtal kunder kan man istället ta in förteckningen direkt i mailet.

Brevmall för skrivelse till flygbolag som inte refunderar biljetter.
Se HÄR

2020-04-29: Info från IATA om ’remittance and settlement dates’.
IATA har idag, via BSP-link skickat ut meddelande där man försöker förklarar fördröjningar i utbetalningar till agenterna. Läs mer: Clarification on the BSP Remittance Settlement Process 2020-04-29.

2020-04-08. IATA/BSP är utbetalningarna en dag försenade. Det innebär att de processas idag 8 april och bör finnas på konton från i morgon. Se meddelande från BSP_Important Update related to your Agency Settlement 2020-04-08.
Obs! Ni som inte uppdaterat era ”Bank Account Details” i IATA Customer Portal, bör omgående göra detta. När uppdateringen skickats in tar det ca 2-3 arbetsdagar för IATA att verifiera dessa, ibland snabbare. 

2020-04-05: ”Open letter from IATA” samt kommande BSP-dragning.
Under fredagskvällen fick vi fick kännedom om ett öppet brev som skickats ut av IATA:s globala VD Alexandre de Juniac. Brevet, som ni kan läsa HÄR, bekräftar det som många befarat. BSP-systemets monetära resurser minskar drastiskt då flygtrafiken näst intill avstannat. VD:n konstaterar att det redan nu finns flygbolag som, på grund av likviditetskris och risk för kommande konkurser, håller inne pengar för refunds och/eller ställer ut vouchers istället för pengar.

I brevet finns en uppmaning att flygbolag och reseföretag, tillsammans med ”tillsynsmyndigeter” (EU:s och nationella) hittar en process för voucherhantering via BSP (EMD), för att lätta på återbetalningstrycket från konsumenter gentemot flygbolag och agenter.

Från SRF:s sidan anser vi att detta upplägg INTE är något som vi kan ställa oss bakom. Det är inte en lösning som den stora majoriteten av kunderna kommer att acceptera och löser inte problemet med återbetalningar på sikt.

I samma brev finns även några lättnader för IATA-agenterna:

  • BSP accepterar sena överföringar (settlements) utan påföljder.
  • Agenter kan fortsätta sälja – med ”secure methods” = RHC, ställd säkerhet eller Easy pay – även om överföringar är försenade.
  • Årsredovisningar, bokslut och finansiella garantier som agenter ska skicka in till IATA, flyttas fram med 1 månad.


Om ni har överföringar som ska betalas 7 april
(sker i praktiken natt mellan 6 och 7 april) och saknar medel på ert konto – meddela omedelbar detta till IATA via Customer Portal. Vi bedömer att de flesta agenter har betydligt större refunds and sales. Baserat på den information vi har per idag, ska dessa regleras men att agenterna bör vara beredda på förseningar. Även om man som agent har fått godkända återbetalningar i BSP rekommenderar vi att man avvaktar medel på kontot innan återbetalning sker till kund. Observera att man inte kan balansera fordringar och betalningar som infaller under olika ’remittance periods’.

ADM:er eller hot om dessa har börjat dyka upp från flygbolagen.
Ett sådant är exempelvis om agenten inte plockar bort inaktiva segment i PNR för avbokade flighter. Om agenten anser att dessa är orimliga och felaktiga ska man omgående bestrida dessa i BSP-systemet (disputed ADM).

2020-04-05: Hur göra när BSP är skyldig agenten pengar?

Allt fler flygbolag vägrar att hantera återbetalningar via BSPLink, via GDS:er eller ”i samma betalningsform som det ursprungligen har utfärdats” – trots att detta regleras i IATA-resolution 824r. I dessa fall ska man vända sig till IATA om man inte fått medel man skall ha fått eller om man inte kan betala ” i sin helhet” vad man är skyldig den.

Skulle man inte vara nöjd med IATA´s beslut, kan man vända sig till area2@tacommissioner.com  – på ENGELSKA och begära ”rättelse” av IATA´s beslut.

2020-04-01  Saknar ni insättning från BSP? Viktigt att ni uppdaterar era kontouppgifter i IATA Customer Portal:
Vissa IATA-agenter, som haft större refunds än sales i senaste redovisningsperioden (8-15 mars), saknar insättning på sina konton, vilket skulle ha skett senast 1 april. Orsaken är med största sannolikhet att era kontouppgifter måste uppdateras i Customer Portal, trots att IATA tidigare meddelat att detta inte var nödvändigt för agenter med direct debit. Detta visade sig vara fel information från IATA. Logga in i portalen, fyll i formuläret ”Agent Bank Details” – kan bifogas som PDF-formuläret – se Bank Information Form Europe. Eller gå via denna sökväg: IATA Customer Portal, Accreditation & Changes, klicka på ”Go to Services” och ”Change of Bank Account Details”
Ladda ner manualen från IATA som förhoppningsvis är till hjälp – IATA banking manual. Enligt uppgift är en korrigering via BSP-Link är på gång.

2020-03-31 (kl 20.45) – senaste uppdatering enlig IATA/BSP:
IATA har flyttat fram återbetalningar med en (1) dag, jämfört med BSP:s normala rutiner. Enligt uppgift från IATA ska agenterna ha erhållit pengar senast 1 april. Rekommenderar alla att kolla sina bankkonton. Om ni saknar era utbetalningar, vänligen hör av er till info@srf-org.se

2020-03-31: Uppdatera er information om bankkonto via IATA Customer Portal.
I normala fall ska agenter med ’direct debit’ inte behöva skicka sina kontouppgifter, vilket IATA tydliggjorde i nedanstående utskick från 17 mars. MEN vi har blivit varse om att IATA kräver uppdatering av konton och vi rekommenderar att samtliga IATA-agenter gör detta snarast möjligt. Logga in i portalen, fyll i formuläret ”Agent Bank Details”. Bifogar formuläret som PDF – se Bank Information Form Europe. Sök på: IATA Customer Portal, services. Accreditation & Changes, klicka på ”Go to Services” och ”Change of Bank Account Details”

’.


Om flygbolagen är skyldig agenten pengar.
Konkret innebär det att ni ska göra ett ’case’ via IATA:s customer portal där ni skriver in att pengarna utbetalas ”by using our direct debit account’. Ange vilket flygbolag som avses. IATA:s customer portal hittar ni HÄR. Såhär skriver IATA i sin BSP Link information 17 mars 2020:
Your Actions
To promptly remit amounts due to Agents, IATA will need the Agent’s bank account details to be submitted using the templates available for each BSP in our Customer Portal under “Change of Bank Account Details’’. The completed form must be submitted to IATA through the IATA Customer Portal. Please note that for Agents using direct debit as their method of payment, IATA will use by default the same bank account to transfer BSP balances due to the Agent. Therefore, there is no need to resubmit bank account details. These amounts will be paid according to the respective settlement calendar dates of each market.
Please take into consideration that some delays in payment could be expected in areas where, due to the pandemic, there is significant impact to banking operations of the market.

Hela brevet från IATA hittar ni här: Updates IATA Billing Settlement Plan (BSP)_COVID-19.

Tips 1: Håll koll på BSP Link som är den kommunikationskanal som IATA använder.
Tips 2: Ifall ni har ställt IATA-garantier i form av bankgarantier – kontakta IATA ifall det kan vara aktuellt att sänka er ”finance security” – ifall dessa är för höga utifrån nuvarande läge.