2019-06-14

SRF vill påminna medlemmarna om att läsa igenom de avtalsförslag som kommer från underleverantörer innan man skriver under. Vi har uppmärksammats på att flera flygbolag fortsatt har avtalsbestämmelser som innebär att de friskriver sig från ansvar.

I paketreselagen som trädde i kraft den 1 augusti 2018 finns en bestämmelse som säger att en researrangör eller återförsäljare som blir skyldig att betala prisavdrag eller skadestånd till resenärer har rätt att kräva ersättning från den som orsakat felet. Denna bestämmelse ger alltså medlemmar rätt att kräva ersättning från flygbolag om en resenär har rätt till prisavdrag på grund av ett fel som flygbolaget orsakat, t.ex. p.g.a. försening eller inställt flyg.

Vi vill därför att medlemmar ifrågasätter leverantören om det finns en friskrivning i avtalet och istället ställer krav på att underleverantören ska leva upp till sitt ansvar.

Medlemmar är välkomna att kontakta kansliet via mail info@srf-org.se eller telefon 08-762 6860 vid frågor.