2020-06-17

Allmänna reklamationsnämnden har nu publicerat ett antal pilotavgöranden rörande Covid19-epidemin. Ärendena har avgjorts av en s.k. utökad nämnd. Avgöranden avser dels resenärer som klagat på flygbolag, dels ärenden där resenärer klagat på arrangörer av paketresor.  Läs mer om fallen – HÄR.

Har ni blivit anmälda till ARN? Såsom SRF vid flera tillfällen påtalat, är det alltid viktigt att bemöta alla påståenden som kunden gör. Efter att ARN idag publicerat vägledande avgörande där man ansett att resenären bevisat ett visst påstående enbart på den grunden att arrangören inte bestridit detta, är det ännu viktigare att yttra sig över allt som kunden påstår i sin anmälan till ARN.