2020-03-11

Med anledning av den stora mängden frågor som kansliet får från medlemmar kommer här ytterligare riktlinjer. 

Myndighetsbeslut som påverkar inresa:
För att undvika ytterligare smittspridning har vissa länder beslutat om ändrade inresebestämmelser, vilket bl.a. drabbat svenska resenärer som nu måste söka visum till länder som tidigare inte begärt visum för svenska medborgare eller som helt nekas inresa. Enligt vår uppfattning föreligger inte i dessa fall något fel i paketresan, utan arrangören tillhandahåller denna helt i enlighet med avtalet. Att resenären inte kan delta i paketresan är ett förhållande som denne får ta med sitt försäkringsbolag. Eftersom det i dessa fall inte finns någon lagstiftning som ålägger flygbolag, hotell eller andra underleverantörer en skyldighet att återbetala, skulle arrangören i annat fall vara tvungen att stå för hela kostnaden för att resenären inte kan resa, vilket skulle vara helt orimligt.

Resor i närtid: 
Om det inträffar oundvikliga och extraordinära omständigheter på resmålet som påverkar resan väsentligt så har en resenär rätt att avboka resan utan avbokningsavgift. I och med att UD avråder föreligger en sådan omständighet. Resenärer som ska resa till någon av de regioner som omfattas av UD:s avrådan har därmed rätt att avboka samt få återbetalning av hela resans pris. Som tumregel bör resenärer ha rätt att avboka resor kostnadsfritt på grund av UD:s avrådan, inom 14 dagar före avresan. Om avresan ligger längre fram i tiden gäller vanliga avbokningsvillkor.

Resor längre fram i tiden: 
För att en resenär ska ha rätt att avboka krävs att man med säkerhet kan konstatera att resmålet påverkas vid den tidpunkt som den aktuella resan genomförs. Eftersom en avrådan kommer att tas bort så snart läget bedöms vara mindre osäkert, kan man INTE avboka en resa som ligger långt fram i tiden. Om avresan ligger längre fram i tiden än 14 dagar gäller vanliga avbokningsvillkor.

Resenärer som befinner sig på resmålet som UD-avråder från:
Resenärer som redan befinner sig på resmålet vid tidpunkten för UD:s avrådan har inte rätt att avboka resterande del av resan. Resenärer som ändå väljer att avbryta paketresa har därmed inte rätt till återbetalning av de delar av resan som inte utnyttjas. Arrangören har dock en skyldighet att hjälpa dessa resenärer att hitta nya hemresor. Arrangören har däremot ingen skyldighet att stå för kostnader för nya biljetter – det är resenären själv som väljer att avbryta resan och som därmed ska betala.

Kund avbokar innan UD avråder:
Om en kund avbokar en resa innan det finns en avrådan från UD, så gäller vanliga avbokningsregler. Kunden gör därmed ett eget val att avboka, trots att han/hon inte får några pengar tillbaka. Genom att avboka resan häver kunden avtalet och det finns då inte längre något avtal om resa. Vad som därefter händer är således oväsentligt.

Ändringar av innehåll i paketresan/arrangemanget:
Som arrangör har ni en skyldighet att informera resenärerna om ändringar i paketresan. Om det i dagsläget inte är säkert att det blir några ändringar, och i så fall vilka, så rekommenderar vi att man går ut med en allmän information om att det kan bli vissa mindre ändringar i programmet på grund av myndighetsbeslut, men att ni inte i dagsläget vet mer. Så fort arrangören med säkerhet vet att en programpunkt inte blir av så bör detta meddelas och kunden erbjudas ett ersättningsarrangemang om detta är möjligt. Om ändringarna är väsentliga har kunden rätt att avboka resan kostnadsfritt. Vad som är väsentligt måste bedömas i varje enskilt fall. Om t.ex. hela programmet består av besök på olika muséer och alla muséer är stängda, så är det givetvis en väsentlig ändring. Om kunden får besöka mer än hälften av sevärdheterna enligt programmet och får ersättningsarrangemang istället för de programpunkter som utgått, så anser vi att arrangören kan hävda att det inte är väsentligt.

Särskilt om kryssningar:
En kryssning utgör definitionsmässigt en paketresa och faller således under paketreselagen. Myndighetsbeslut om t.ex. nekad inresa eller 14 dagars karantän vid ankomst för resenärer som kommer från eller som har besökt vissa länder kan påverka en kryssning. Rederiet kan på grund härav tvingas att göra ändringar i den planerade resrutten, ändra vilka hamnar/städer man angör osv. Om ändringarna medför att paketresan därigenom blir väsentligt försämrad kan resenären ha rätt att häva avtalet.

För att det ska röra sig om en väsentlig försämring krävs enligt SRF:s uppfattning att en större del av kryssningen förändras till det sämre. Som utgångspunkt ska resenären få det antal dagar och det antal stopp som följer av avtalet. Därefter måste man göra en bedömning i varje enskilt fall. Som utgångspunkt anser vi att om mer än 50 % av de planerade stoppen förändras kan detta medföra att rätt att häva avtalet. Om de planerade stoppen ersätts med likvärdiga ersättningsalternativ, kan dock resenären anses få acceptera ändringar överstigande 50 %. I dessa fall, liksom i övriga ändringar i en paketresa som sker på grund av corona-viruset, så måste man beakta att ändringarna som sker beror på omständigheter helt utanför arrangörens kontroll, t.ex. myndighetsbeslut.

I händelse av karantän: 
Resenärer som blir fast på resmålet på grund av att hotellet sätts i karantän, löper risk för att missa sin hemresa. I dessa fall har arrangören en allmän skyldighet att ge assistans till resenären, t.ex. hjälp att komma i kontakt med sjukvården i landet eller att hitta nya flygbiljetter hem, när karantänen har upphävts. Arrangören ansvarar dock inte för de kostnader som uppkommer härigenom. I dessa fall föreligger inget fel i paketresan, utan hemresan utförs i enlighet med avtalet. Resenär som inte inställer sig till hemresan får istället vända sig till sitt försäkringsbolag för att försöka få ersättning.