2020-03-11

2020-03-11: Den 9 mars beslutade Vietnam att suspendera den 15-dagars visumfrihet svenska medborgare har. Enligt information från lokala myndigheter i Vietnam träder beslutet i kraft vid midnatt (vietnamesisk tid) 12 mars. Svenska ambassaden har dock fått rapporter om att svenskar redan nu nekats inresa utan visum. Mer information på UD:s hemsida, Sweden Abroad – HÄR.

2020-03-09: Enligt UD:s hemsida, Sweden Abroad, så har Vietnam infört restriktioner för personer som kommer från länder som drabbats av corona – däribland svenskar. Vietnam suspenderar den 15-dagars visumfrihet svenska medborgare har. Det är ännu oklart när beslutet träder ikraft, eller om det redan har trätt i kraft.