2021-05-25

Under pandemin 2020 och 2021 har utrikesdepartementet beslutat att avråda från resor vid ett antal olika tillfällen. Till skillnad från tidigare, då avrådan alltid gällt tillsvidare, valde UD under denna period att utfärda avrådan för en begränsad tid.

Detta har medfört att de allmänna villkoren behöver justeras i fråga om avrådans betydelse för resenärers rätt att avboka en paketresa på grund av oundvikliga och extraordinära omständigheter på resmålet. Vi har därför ändrat punkten 5.4.3 i villkoren. De uppdaterade villkoren finns på SRF:s hemsida. Det är viktigt att samtliga medlemmar så snart som möjligt byter till de nya villkoren som du hittar HÄR. Hör av er till kansliet om ni har några frågor.