2023-05-11

SRF har låtit göra tre undersökningar om hur flygets klimatpåverkan uppfattas och som ni kan ta del av.

  • Analys av Näringslivets Medieinstitut hur flyget framställs i media.
  • Nordic Benchs undersökning bland allmänheten om hur stor del av utsläppen man tror flyget står för.
  • Whispr har analyserat hur det pratas kring flygets klimatpåverkan i sociala medier.