2022-09-07

2022-09-07:
Med anledning av ett försämrat säkerhetsläge har Utrikesdepartementet den 7 september 2022 beslutat om att ändra avrådan för Etiopien. Sedan tidigare avråder UD från alla icke-nödvändiga resor till Etiopien med undantag för huvudstaden Addis Abeba, och från alla resor till Tigrayregionen, Amhararegionen och Afarregionen. I Oromia avråder Utrikesdepartementet från alla resor till samtliga zoner väster om Addis Abeba samt till zonerna Guji, västra Guji, Bale och Östra Bale.

Från och med den 7 september 2022 skärper Utrikesdepartementet nu avrådan genom att även avråda från alla resor till Gambellaregionen, Benishangul-Gumuz regionen, och Somaliregionen (undantaget staden Jigjiga som fortsatt omfattas av avrådan från icke-nödvändiga resor). I Southern Nations, Nationalities, and Peoples’ regionen (SNNPR) avråder Utrikesdepartementet från alla resor till Konso zonen och de fyra omkringliggande Special Woredas (Alle, Derashe, Amaro samt Burji). UD avråder även från alla resor inom 50 km från Etiopiens gräns till Kenya och Sydsudan (tidigare avsåg denna avrådan enbart 10 km från nämnda gränser).

Avrådan gäller tills vidare.

2022-02-14:
Med anledning av säkerhetsläget har Utrikesdepartementet den 14 februari 2022 beslutat om att ändra avrådan för Etiopien. UD avråder från alla icke-nödvändiga resor till Etiopien med undantag för huvudstaden Addis Abeba. UD avråder vidare från alla resor till Tigrayregionen, Amhararegionen, Afarregionen samt till delar av Oromia. I Oromia avråder Utrikesdepartementet från alla resor till zonerna norra Shewa, västra Shewa, sydvästra Shewa och samtliga zoner längre västerut i nordvästra Oromia samt till zonen Guji i södra Oromia.
Utrikesdepartementet avråder även från alla resor inom 10 km från Etiopiens gräns mot omkringliggande länder (Sydsudan, Somalia (inklusive gränsen mot Somaliland), Sudan, Djibouti och Kenya). Avrådan gäller tills vidare.

2022-01-10:
UD har den 10 januari ändrat sin avrådan för Etiopien. UD avråder nu från icke-nödvändiga resor till huvudstaden Addis Abeba och från alla resor till övriga Etiopien.

2021-12-17: 
UD har den 17 december ändrat sin avrådan och uppmaningen att lämna landet är borttagen. Däremot kvarstår fortfarande avrådan från alla resor till hela Etiopen. Avrådan omfattar inte mellanlandningar eller transfers.

2021-11-06:
UD har den 5 november ändrat avrådan och avråder från alla resor till hela Etiopen samt uppmanar svenskar som befinner sig i Etiopien att lämna landet. Ändringen medför ingen skillnad gällande mellanlandningar. Flygningar som endast mellanlandar på flygplatsen omfattas inte av avrådan.

2021-11-05:
Vi har nu fått ett förtydligande från UD avseende transitpassagerare/mellanlandningar i Etiopien. De skriver följande: ”Vår nuvarande avrådan för Etiopien, som infördes den 4 november, gäller för resor där slutmålet är Etiopien, dvs då resenären passerar den etiopiska gränsen. Vår avrådan gäller således inte för mellanlandningar på internationella flygplatser där resenären inte passerar etiopisk gränskontroll. Vi följer utvecklingen i Etiopien noga och det kan inte uteslutas att vi fattar nya beslut om avrådan i ljuset av händelseutvecklingen. Det ska också understrykas att det är upp till resenären att kontrollera med sitt försäkringsbolag och researrangör hur de ser på begreppet transitering.

2021-11-04:
På grund av oroligheterna i Etiopien gick UD, den 4 november, ut med en avrådan från alla resor till landet. SRF har varit i kontakt med UD och begärt ett förtydligande om huruvida avrådan även omfattar mellanlandningar i landet. Vi avvaktar svar från myndigheten i denna fråga och uppdaterar hemsidan när vi har ytterligare information.

Resenärer som har köpt en paketresa till landet har enligt paketreselagen rätt att avboka resan och få pengarna tillbaka. Eftersom avrådan gäller tills vidare kommer den att lyftas så fort läget är lugnare. Rätt att avboka, utan avbokningskostnad, gäller därför endast inom 14 dagar före avresa. Så länge UD inte undantagit mellanlandningar från avrådan har en resenär rätt att avboka en paketresa till annat resmål om resan innefattar en mellanlandning i landet på utresan, förutsatt att arrangören inte kan erbjuda en likvärdig flygning utan mellanlandning, eller med mellanlandning i annat land.

För resenärer som redan befinner sig på resmålet har arrangören ingen skyldighet att tidigarelägga hemresan om resterande del av paketresan kan genomföras enligt avtalet. Enligt SRF:s uppfattning får därför resenärer som önskar åka hem tidigare, själva stå för kostnaden för den nya flygresan. Arrangören är dock skyldig att bistå resenären med att hitta en ny flygresa. Om en resenär som befinner sig på annat resmål och har en inplanerad hemresa via Etiopien, har denne enligt SRF:s mening inte rätt att få en alternativ hemresa på arrangörens bekostnad, så länge flygbolaget genomför den planerade flygningen.