2020-03-11

2020-03-11: UD avråder från icke nödvändiga resor till regionen Tyrolen i Österrike. Med anledning av detta vill vi informera om vad som gäller enligt paketreselagen:

Resor i närtid: Om det inträffar oundvikliga och extraordinära omständigheter på resmålet som påverkar resan väsentligt så har en resenär rätt att avboka resan utan avbokningsavgift. I och med att UD avråder föreligger en sådan omständighet. Resenärer som ska resa till någon av de regioner som omfattas av UD:s avrådan har därmed rätt att avboka samt få återbetalning av hela resans pris. Som tumregel bör resenärer ha rätt att avboka resor kostnadsfritt på grund av UD:s avrådan, inom 14 dagar före avresan. Om avresan ligger längre fram i tiden gäller vanliga avbokningsvillkor.

Resor längre fram i tiden: För att en resenär ska ha rätt att avboka krävs dock att man med säkerhet kan konstatera att resmålet påverkas vid den tidpunkt som den aktuella resan genomförs. Eftersom en avrådan kommer att tas bort så snart läget bedöms vara mindre osäkert, kan man INTE avboka en resa som ligger långt fram i tiden. Om avresan ligger längre fram i tiden än 14 dagar gäller vanliga avbokningsvillkor.

Resenärer som befinner sig på resmålet som UD-avråder från: Resenärer som redan befinner sig på resmålet vid tidpunkten för UD:s avrådan har inte rätt att avboka resterande del av resan. Resenärer som ändå väljer att avbryta paketresa har därmed inte rätt till återbetalning av de delar av resan som inte utnyttjas. Arrangören har dock en skyldighet att hjälpa dessa resenärer att hitta nya hemresor. Arrangören har däremot ingen skyldighet att stå för kostnader för nya biljetter – det är resenären själv som väljer att avbryta resan och som därmed ska betala.