2020-07-14

2020-07-14: UD:s uppdaterade beslut är enligt följande:

  • Efter den 15 juli 2020 hävs avrådan från icke nödvändiga resor till Andorra, Polen och Tyskland.
  • Avrådan från icke nödvändiga resor till Schweiz införs från och med den 15 juli, och gäller t.o.m 29 juli 2020.
  • UD har tidigare hävt avrådan från icke nödvändiga resor till: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Monaco, Luxemburg, Portugal, San Marino, Schweiz, Spanien, Ungern och Vatikanstaten. Med undantag av Schweiz gäller den hävda avrådan alltjämt för dessa länder.
  • För övriga länder inom EU, EES och Schengenområdet samt Storbritannien förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 29 juli 2020 (innefattar Norge, Danmark och Finland).
  • UD har tidigare fattat beslut om avrådan från icke nödvändiga resor till övriga länder utanför EU, EES, Schengen och Storbritannien, till och med den 31 augusti 2020. Detta beslut gäller alltjämt.

 

Arrangörens ansvar vid ändrad avrådan från UD
I och med att UD nu meddelat att man beslutat att häva avrådan för vissa länder, uppkommer en del frågor beträffande arrangörens ansvar.

En resenär som avbokar en resa måste påvisa att förhållandena på resmålet som åberopas för att avboka utan kostnad även kommer att föreligga vid den tidpunkt som resan ska genomföras. Det innebär att det normalt sett inte är möjligt att avboka en resa långt fram i tiden. I normalfallet kan man säga att förhållanden på resmålet som föreligger 14 dagar innan avresa kan antas föreligga även vid avresa. När UD som nu varit fallet gått ut med en avrådan fram till och med ett bestämt datum, är det SRF:s uppfattning att resenärer som har avresa inom denna tid kan avboka kostnadsfritt, oberoende av hur långt före avresa avbokningen sker. Här gäller alltså inte 14 dagar. Det är alltid förhållanden vid avbokningstillfället som avgör vilka regler som ska tillämpas. Att UD, som nu skett, senare tar bort en avrådan innan, påverkar alltså inte resenärens rätt till återbetalning.