2020-06-29

2020-06-29: UD häver även reseförbudet till Ungern, Monaco, San Marino och Vatikanstaten per den 30 juni. Mer information på UD:s hemsida – se HÄR.

2020-06-17: UD meddelar idag vid en presskonferens att man häver reseförbudet till 10 länder inom Schengen. Dessa är: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz, Spanien.

Den generella avrådan för icke nödvändiga resor till övriga länder inom EU och Schengen kvarstår till 15 juli och innefattar Norge, Danmark och Finland. Avrådan för resor till länder utanför EU/EES/Schengen förlängs till 31 augusti.

Arrangörens ansvar vid ändrad avrådan från UD
I och med att UD nu meddelat att man beslutat att häva avrådan för vissa länder, uppkommer en del frågor beträffande arrangörens ansvar.

En resenär som avbokar en resa måste påvisa att förhållandena på resmålet som åberopas för att avboka utan kostnad även kommer att föreligga vid den tidpunkt som resan ska genomföras. Det innebär att det normalt sett inte är möjligt att avboka en resa långt fram i tiden. I normalfallet kan man säga att förhållanden på resmålet som föreligger 14 dagar innan avresa kan antas föreligga även vid avresa. När UD som nu varit fallet gått ut med en avrådan fram till och med ett bestämt datum, är det SRF:s uppfattning att resenärer som har avresa inom denna tid kan avboka kostnadsfritt, oberoende av hur långt före avresa avbokningen sker. Här gäller alltså inte 14 dagar. Det är alltid förhållanden vid avbokningstillfället som avgör vilka regler som ska tillämpas. Att UD, som nu skett, senare tar bort en avrådan innan, påverkar alltså inte resenärens rätt till återbetalning.