2022-09-15

2022-09-15:
Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har Utrikesdepartementet idag den 15 september 2022 beslutat om att ändra avrådan för Armenien. Ändringen innebär en avrådan från alla resor till regionerna Syunik, Vayots Dzor och Gegharkunik. Vidare avråder Utrikesdepartementet sedan tidigare från alla resor till områden som ligger närmare än fem kilometer från den internationella gränsen mellan Armenien och Azerbajdzjan. Avrådan gäller tills vidare.