2019-11-07 09.30-18.00

För fjärde året anordnas Travel News Market –  en B2B mässa på Stockholm Waterfront. SRF finns på plats och vi ser fram emot att träffa medlemmar och övriga intresserade.

SRF är också medarrangör till en paneldebatt med rubriken ”Bättre resa hållbart än inte alls”
Debatten om resande och hållbarhet är fortsatt högaktuell i Sverige. Men är hållbarhet enbart en fråga om koldioxidutsläpp och löser vi världens klimatproblem genom att sluta flyga? Turismen är en global tillväxtsektor och det talas sällan om vilka konsekvenser ett minskat resande får. Hur hänger allting ihop och hur påverkar minskad turism världen och vår egen ekonomi? I det här samtalet diskuteras resandet ur ett bredare hållbarhetsperspektiv och hur turismen bidrar till att vi uppnår FN:s globala mål.

Välkommen till en intressant paneldiskussion. Start kl 10.30.

Deltagare:
Carl Göransson, näringspolitisk expert, Stockholms Handelskammare
Anna Kiefer, hållbarhetsexpert, TUI
Nils Paul, näringspolitisk expert, Svenska Flygbranschen
Anna Elofsson, doktorand, Chalmers Tekniska Högskola

Moderator:
Viggo Cavling, chefredaktör, Travel News

Seminariet är ett samarrangemang mellan SRF, IATA och Svenska Flygbranschen.

Mer om mässans övriga program och utställare finns HÄR.
För er information så finns även IATA på plats i år för att bl.a. svarar på frågor om olika ackrediteringsalternativ.