2023-11-28 14.00-15.00

”Save the date”. SRF håller extra höststämma för att fastställa medlemsavgifterna inför 2024. Stämman hålls digitalt via Teams. Datum och tid är 28 november, kl. 14.00-15.00.