2019-05-07 13:00-17:00

Stämman äger i år rum på Myntkabinettet i Stockholm tisdagen den 7 maj mellan kl 13-17. Vi får i år besök av SAS och SB Insight som kommer att tala hållbarhet ur ett flygbolags- respektive varumärkesperspektiv.

Sista dag för anmälan till info@srf-org.se är den 26 april.

Välkommen!