2020-04-28 09.30-13.30

SRF:s årsmöte hålls den 28 april på Historiska Museet i Stockholm. Start kl. 10.00 med stämma och formalia. Därefter föredrag – mer information kommer. Vi avslutar med gemensam lunch vid 12.30.