2020-04-28 09.30-13.30

2020-04-06:
SRF:s årsmöte hålls som planerat den 28 april men istället för Historiska Museet i Stockholm, blir det ett videomöte via Teams. Vi återkommer med mer information om uppkoppling. Starttid är kl. 10.00.

———————————–

SRF:s årsmöte hålls den 28 april på Historiska Museet i Stockholm. Start kl. 10.00 med stämma och formalia. Därefter föredrag – mer information kommer. Vi avslutar med gemensam lunch vid 12.30.