2019-12-05

South African Airways (SA) har meddelat att de gått in i s.k. business rescue eller ”affärsräddning” – ett förfarande som påminner om ’chapter 11’ i USA. Detta syftar till att ”underlätta rehabiliteringen” av flygbolaget som befinner sig i ekonomiska svårigheter samt ta fram en affärsplan för att omstrukturera verksamheten.

Ovanstående information kommer från ECTAA, SRF:s paraplyorganisation i Bryssel.

2019-12-05