2020-10-13

Seminariet som hölls den 1 oktober, och där den nuvarande paketreselagstiftningen diskuterades av en expertpanel, finns nu tillgänglig via denna VIDEOLÄNK. Seminariet anordnades av SRF, tillsammans med Sveriges Bussföretag. Paneldeltagare bestod av representanter från Justitiedepartementet, Konsumentverket, SRF samt politiska partier (Moderater, Socialdemokraterna, Centern, Liberalerna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet)

 

————————————–

SRF, tillsammans med Sveriges Bussföretag, anordnar ett medlemsseminarium med inbjudna experter kring den befintliga paketreselagstiftningen, dess konsekvenser under rådande pandemi samt vilka möjligheter det finns att ändra lagen. Medlemmar kommer att ges möjlighet att följa seminariet digitalt. 

Seminariet kommer att vara i form av en panel med representanter från flera olika politiska partier, Justitiedepartementet, Konsumentverket och SRF.

Program

  • Paketreselagens tillkommelse, utformning och tillämpning
  • Fyra olika exempel på konsekvenser under rådande pandemi
  • Kommentarer från politiker

 

Bekräftade deltagare

Josefin Malmqvist            Moderaterna
Martina Johansson          Centern
Angelica Lundberg           Sverigedemokraterna
Emmali Jansson               Miljöpartiet
Malin Danielsson             Liberalerna
Johan Löfstrand               Socialdemokraterna
Felix Rådberg                    Justitiedepartementet
Maja Lindstrand               Konsumentverket
Jonas Thyberg                  SRF

Seminarieledare

Didrik von Seth, SRF
Oscar Sundås, Sveriges Bussföretag

Tid: torsdagen den 1 oktober 13:00 – 14:00
Plats: Digitalt via Zoom

Föranmäl ert deltagande på denna länk:
https://fepprd.svensktnaringsliv.se/FEP.WEB/boka/seminarium-om-dagens-paketreselagstiftning-1

Eftersom antalet platser är begränsade har medlemmar företräde och övriga i mån av plats.