2020-07-31

2020-07-31:
EU-kommissionen har tagit fram en uppdaterad lista, så kallad ”white list” över länder utanför EU där reserestriktioner gradvis bör upphävas, avseende icke-väsentliga resor in till EU. Listan är en rekommendation och kommer att utvärderas och uppdateras varannan vecka. Enligt den senaste uppdateringen daterad 30 juli bör medlemsstaterna lyfta restriktioner  för medborgare från följande länder: Australien, Kanada, Georgien, Japan, Marocko, Nya Zeeland, Rwanda, Sydkorea, Thailand, Tunisien, Uruguay. Eventuellt också Kina men med förbehåll att de också släpper på sina restriktioner.

Algeriet har varit på ”white list” men är nu borttagen.  Mer information samt EU:s pressrelease finns HÄR.

2020-07-17:
Baserat på kriterierna och villkoren i rekommendationen bör medlemsstaterna från och med den 16 juli gradvis lyfta resebegränsningarna vid EU:s yttre gränserna för invånare från följande länder: Algeriet, Australien, Kanada, Georgien, Japan, Marocko, Nya Zeeland, Rwanda, Sydkorea, Thailand, Tunisien, Uruguay. Eventuellt också Kina men med förbehåll att de också släpper på sina restriktioner.

Montenegro och Serbien har tidigare varit på EU:s ”white list” men är nu borttagna. Mer information samt EU:s pressrelease finns HÄR.