2018-10-31

Statistiken för andra tertialet 2018 är nu klar och visar en liten ökning av försäljningen av resetjänster via de svenska resebyråerna (inkl. online-resebyråer men inte researrangörer) på 1% jämfört med samma period 2017.

Privatreseförsäljningen har ökat knappt medan affärsreseförsäljningen är oförändrad jämfört med föregående år.

Det som framförallt påverkar försäljningssiffrorna är förmedlingen av flygbiljetter som noterar en uppgång med 3%.

I siffrorna konstateras också en tydlig nedgång i resebyråernas försäljning av charterresor (-12%). Detta antas vara resultatet av en, för resebyråer, vädermässigt dålig sommar fylld av värmerekord jämfört med den betydligt ostadigare och kyligare sommaren 2017.

Förra tertialets ökning av tågförsäljning fortsätter och ligger nu på 9 %.

 

Underlaget för försäljningsstatistiken hämtas in från ett antal medlemsföretag, vilkas sammanlagda omsättning uppgår till cirka 65 % av den totala omsättningen hos landets alla resebyråer. De inrapporterade siffrorna räknas upp med en schablon för att de redovisade siffrorna ska visa den totala resebyråförsäljningen. Schablonen uppdateras en gång om året baserad på samtliga resebyråers omsättning, vilken uppgift hämtas ur årsredovisningarna för det föregående räkenskapsåret. Detta är också orsaken till att siffrorna mellan åren inte helt stämmer överens.