2018-06-05

Försäljningen av resetjänster ökade under årets första fyra månader med 4 % jämfört med motsvarande period föregående år. Alla olika resebyråer har ökat försäljningen under tertialet, privatresebyråerna är de som det gått allra starkast för.

Förmedlingen av flygbiljetter svarar för närmare 60 % av resebyråernas försäljning och det är främst i detta segment försäljningen ökat, +6 %.

Mer information finns att läsa på SRF:s hemsida under Statistik.