2022-07-23

2022-07-22: Uppdatering av reseavrådan med anledningar av det förändrade säkerhetsläget. Ändringen innebär att att avrådan hävs för icke nödvändiga resor till Moldavien, förutom till regionen Transnistrien där UD avråder från icke nödvändiga resor. Avrådan gäller tillsvidare.

——————

2022-02-25: Med anledning av säkerhetsläget i regionen har Utrikesdepartementet den 25 februari 2022 beslutat om att avråda från alla resor till den moldaviska regionen Transnistrien samt från icke nödvändiga resor till övriga delar av Moldavien. Avrådan gäller tills vidare.