2022-10-05

Med anledning av en försämrad säkerhetssituation har UD den 5 oktober 2022 beslutat om att skärpa avrådan för Burkina Faso. Utrikesdepartementet avråder därför från alla resor till landet. Avrådan gäller tills vidare.