2020-03-05

Frågor har uppkommit i media om vilka rättigheter konsumenter har när det gäller att avboka en paketresa. Konsumentverket menar bl.a. att sjuka människor inte ska tvingas att resa för att researrangören ska tjäna pengar.

 

En resenär har alltid rätt att avboka en paketresa. Eftersom arrangören drabbas av kostnader även om en resenär inte åker, så är rätten att avboka förenad med en skyldighet att stå för de kostnader arrangören ändå drabbas av, dvs en avbokningsavgift. Från huvudregeln finns ett undantag när det gäller resmål dit det på grund av extraordinära händelser är farligt att resa, t.ex. på grund av krig, extrema väderförhållanden, allvarliga sjukdomsutbrott och liknande händelser. I sådana fall har en resenär rätt att avboka utan kostnad. Det ska dock som huvudregel vara objektivt sett farligt att resa till det aktuella resmålet. För personliga förhållanden som medför att det inte är lämpligt för en viss person att åka, t.ex. sjukdom, finns ett väl utbyggt system med olika försäkringslösningar. Enligt Konsumentverket ska alla resenärer som kan visa att de redan är sjuka ha rätt att avboka. SRF menar att så inte är fallet och menar att det krävs officiella uttalande från behörig myndighet, t.ex. en avrådan från UD, för att en sådan situation ska anses föreligga. Så länge UD inte avråder från att resa till ett visst område, så har arrangören enligt vår uppfattning rätt att få full ersättning för de kostnader som uppkommer.