2018-06-28

Arbetsförmedlingens prognos för resekonsulter ifrågasätts av SRF. Enligt den s.k. Yrkeskompassen görs en prognos på fem års sikt där Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer att vara hård konkurrens på arbetsmarknaden för resesäljare. Hela prognosen kan läsas HÄR.

Vi ställer oss frågande till prognosen, då det enligt SRF:s medlemmar inte finns något som tyder på minskad efterfrågan av kompetent arbetskraft de närmaste fem åren. Vi har därför framfört följande synpunkter till Arbetsförmedlingen avseende yrkeskategorin resesäljare:

  • Resebranschen påverkas allt minde av konjunkturer, annat än att resmålen varierar beroende på vad som sker i omvärlden. Vid lågkonjunktur tyder allt på att det privata resandet påverkas i begränsad utsträckning.
  • Att den digitala utvecklingen fortgår innebär inte att jobben blir färre. Det kommer fortsättningsvis att behövas resesäljare som kan hantera back-office, ombokningar, svara på frågor samt allehanda så kallade help-desk-funktioner. Arbetsuppgifterna förändras och breddas.
  • Det finns inget som tyder på att försäljning av resor enbart kommer att ske via online-kanaler. Fortsättningsvis sker ca 50% av bokningarna via andra kanaler såsom telefon, mail, personliga besök. Se vidare SRF:s statistik.
  • Arbetsmarknaden i nuläget, och även om ett år, är INTE i balans. Det är oerhört svårt att hitta kompetenta, utbildade resekonsulter, både i storstadsområden och på mindre orter. Enligt en undersökning från 2015 som SRF gjorde, bedöms behovet vara minst 250 nyanställda per år. Vi får inga signaler från våra medlemsföretag på att denna siffra minskar. Mer om undersökningen finns HÄR.

· Vi vill också påpeka att resekonsulter jobbar i många olika delar av rese- och turistindustrin – inte bara inom privatresedelen. Företag har behov av affärsresebyråer för att bl.a. ha kontroll på kostnader samt statistik över resandet. Säkerhetsperspektivet blir allt viktigare och företagen behöver en resebyrå för att säkra var de anställda befinner sig om något skulle hända. Många resekonsulter jobbar även inom det som kallas besöksnäringen, grupp&konferens, event etc.

SRF är även huvudägare av TRAC AB, som är resebranschens yrkesutbildning till resekonsulter. Det är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning och till hösten 2018 startar nya kurser i Göteborg, Malmö, Norrtälje, Skellefteå, Stockholm och Uppsala.
www.trac.se