2022-05-10

IATA-ackrediterade agenter har krav på sig att rapportera in alla typer av ändringar. Påföljden, ifall rapportering inte görs, är en avgift på 1500 CHF.

  • Ändringar såsom namn, adress, byte av aktieägare etc. ska vara IATA tillhanda inom 7 dagar via Notice of Change.
    (se bilaga: Resolution 812 article 10 on changes)
  • Ändringar som kräver ett nytt ”Passenger Sales Agency Agreement” t.ex. ägarbyte, byte av juridisk person, måste meddelas till IATA via Notice of Change, innan ändringen äger rum.