2022-12-20

20 december 2022:
Efter påtryckningar från bl.a. ECTAA, har IATA gått med på att införa en ”amnesti” som gäller fram till 1 mars 2023. Det innebär att IATA-ackrediterade agenter retroaktivt kan rapportera in ändringar utan att bli debiterad avgiften för sen anmälan på 1500 CHF. Från 1 mars inför IATA åter igen avgiften för sen anmälan. Observera att agenterna måste rapportera ALLA ändringar till IATA i förväg eller inom 7 dagar efter att de inträffat för att undgå avgiften på 1500 CHF!

10 maj 2022:
IATA-ackrediterade agenter har krav på sig att rapportera in alla typer av ändringar. Påföljden, ifall rapportering inte görs, är en avgift på 1500 CHF.

  • Ändringar såsom namn, adress, byte av aktieägare etc. ska vara IATA tillhanda inom 7 dagar via Notice of Change.
    (se bilaga: Resolution 812 article 10 on changes)
  • Ändringar som kräver ett nytt ”Passenger Sales Agency Agreement” t.ex. ägarbyte, byte av juridisk person, måste meddelas till IATA via Notice of Change, innan ändringen äger rum.