2020-03-14

Det råder extraordinära förhållanden i hela världen, länder stänger gränser, resenärer sätts i karantän, hotell släpper inte in gäster som har bokade rum, flygbolag ställer in flygningar, evenemang och turistattraktioner är stängda, butikshyllor gapar tomma pga bunkring.

I paketreselagen regleras researrangörens ansvar om det föreligger en brist i en paketresa eller om den inte kan genomföras. I den nu rådande situationen när allt resande i praktiken omöjliggörs är det inte rimligt att reseföretag ska axla hela ansvaret. Vid paketresedirektivets tillkomst hade man inte situationer som den nu rådande i åtanke och det är inte rimligt att arrangörer ska ta hela det ekonomiska ansvaret för att regeringar och myndigheter vidtar drastiska åtgärder runt om i världen.

Mot bakgrund härav anser vi att paketreselagen är satt ur spel och inte kan tillämpas! Svenska Resebyrå- och arrangörsföreningen, SRF, har på grund härav uppmanat våra medlemmar att tillsvidare invänta med att återbetala pengar till resenärer vars resor ställs in eller avbokas. Under tiden förs intensiva diskussioner med regeringen och leverantörer för att lösa återbetalningarna. Självklart ska reseföretagen bistå med assistans och göra vad de kan för att hjälpa sina resenärer om de blir strandsatta eller annars får problem.

Här måste dock även Sverige ta sitt ansvar. I den mån svenska medborgare blir strandsatta på resmål på grund av att ett land har stängt gränserna eller flygbolag har ställt in alla flygningar, måste enligt vår uppfattning UD ta ansvar för att svenska medborgare får hjälp att komma hem.

Även när det gäller den säkerhet som researrangörer ställer enligt resegarantilagen så menar vi att det systemet inte är tänkt att täcka en situation som denna. Regeringen bör därför säkerställa att drabbade resenärer ges möjlighet att söka ersättning av staten när resegarantierna inte kan utnyttjas för återbetalning till resenärer.