Bilagor till debattartiklar och skrivelser

Debattartikel om Skatteverkets resebyråupphandling. Beräkningsunderlag för kostnader för att bedriva resebyråverksamhet. Kalkylen är baserat på ett estimat av myndighetens resande under 2019. Övriga kostnader kan tillkomma för till exempel för utbildning av personal, resegarantier till IATA, Kammarkollegiet.