2023-03-27

2023-års version av IATA Travel Agent’s Handbook finns nu tillgänglig och inkluderar alla ändringar som antagits av PAConf och lokala finansiella kriterier. Handboken kan laddas ner HÄR.