2018-06-30

Vi har tidigare informerat om att en ny paketreselag träder i kraft den 1 augusti. Samma dag träder en ny resegarantilag i kraft.

Den nya resegarantilagen innehåller en del nyheter, bl.a. ska resegaranti inte ställas för affärsresor som inte omfattas av paketreselagen och ställd resegaranti kan bara tas i anspråk vid arrangörens insolvens.

Genom den nya lagen öppnas vidare möjlighet att ställa säkerhet på annat sätt än genom bankgaranti eller betalningsutfästelse från försäkringsbolag.

Medlemmar kan läsa mer på SRF:s medlemssidor.