2024-05-20

Hur påverkas rese- och besöksnäringen av brister i den svenska infrastrukturen? En undersökning där femhundra beslutsfattare inom resesektorn har sagt sitt om hur infrastrukturen påverkar deras verksamhet.

Den nya rapporten är genomförd av Nordic Bench på uppdrag av Svenska Resebranschföreningen (SRF) och Svenska Affärsreseföreningen (SBTA). Slutsatsen i rapporten visar att det finns ett betydande behov av infrastrukturinvesteringar för att stödja tillväxten och utvecklingen av Sveriges besöks- och resebransch. Rapporten presenterar resultaten från undersökningen, analyser av insamlade data och rekommendationer för att förbättra infrastrukturen och därigenom stödja tillväxten av Sveriges rese- och besöksnäring.

Ladda ner och läs rapporten här:

Rapport: Infrastrukturens påverkan på Sveriges rese- och besöksnäring