2018-06-14

Som väntat antog riksdagen under sen eftermiddag den 13/6 de båda nya lagförslagen avseende paketresor och resegarantier.

Båda lagarna träder i kraft den 1 augusti och nu väntar ett gediget arbete för resebyråerna och researrangörerna att se till att allt finns på plats per den 1 augusti.

För medlemmar som inte kunnat delta på SRF:s seminarier som hållits under det senaste året, finns information om de nya reglerna att tillgå på hemsidan.

Medlemmar är hjärtligt välkomna att kontakta kansliet vid frågor.