Konferensexperterna Sverige AB

Företagsuppgifter

  • Företagsnamn: Konferensexperterna Sverige AB
  • Varumärkesnamn:
  • Organisationsnummer: 556433-1758

Kontaktinformation

Verksamhet

  • Samarbetspartner: Travel Support
  • Verksamhetstyp: Grupp & Konferens / Group & Event
  • Ställd resegaranti (tkr): Aktuell resegaranti