American Express Europe (Sweden branch) S.A., filial

Företagsuppgifter

  • Företagsnamn: American Express Europe (Sweden branch) S.A., filial
  • Varumärkesnamn: Nordic Travel & Lifestyle Services American Express
  • Organisationsnummer: 516411-3911
  • Koncern: American Express

Kontaktinformation

Verksamhet